AIPJA
NEEM TREE AGAINST MALARIA

Overig wetenschappelijk onderzoek

Het onderzoeksprogramma R 08, gericht op het natuurlijke middel AIPJA tegen malaria, is oorspronkelijk uitgevoerd door de in 2007 opgerichte en op 31 januari 2011 ontbonden Stichting ResoCell. Binnen deze stichting liep nog een tweede onderzoeksprogramma, R 07.

Onderzoeksprogramma R 07

Onderzoeksprogramma R 07 is gestart in 2007 en richt zich op het keuren van de Multiwave Oscillator (MWO) op basis van de norm NEN-EN-ISO 13485:2003 en de Europese Medical Devices Directive (MDD). Binnen dit kader vond wetenschappelijk onderzoek plaats tezamen met het International Institute of Biophysics te Neuss (Duitsland) en Meluna Human Studies te Geldermalsen. Ervaringsstudies zijn in Nederland uitgevoerd tezamen met een zevental complementaire zorgaanbieders die de MWO therapeutisch inzetten. De MWO wordt op dit moment onder andere ingezet voor pijnreductie en voor mensen met spieraan-doeningen en klachten van psychische aard. De MWO wordt op dit moment gebruikt in circa 65 landen.

Biofotonenonderzoek gaat uit van de theorie dat ieder organisme beschikt over een elektromagnetisch veld (EM veld) dat onlosmakelijk is verweven met biochemische en fysiologische processen. Bij ziekte zou het oscillatiepatroon van het EM veld niet meer in evenwicht zijn. Oscillatie is een fluctuatie of vibratie rond een middenwaarde of positie. De MWO behoort tot de apparatuur die beoogt invloed uit te oefenen op het EM veld van organismen, inclusief de mens. Deze invloed is met fotonenapparatuur meetbaar over een breed frequentiebereik, inclusief het stralingsbereik van UV en zichtbaar licht. Sinds 2009 vindt biofotonenonderzoek plaats aan de universiteit van Leiden. Meer recentelijk heeft een validatie plaatsgevonden van de fotonenapparatuur.

 Rapport: Het humaan elektromagnetisch veld en de invloed van de MultiWave Oscillator - International Institute of Biophysics te Neuss (Duitsland) en Meluna Human Studies te Geldermalsen (april 2008) 

Onderzoeksprogramma R 14

Onderzoeksprogramma R 14 is gestart in 2014 en richt zich op onderzoek naar de reproduceerbaarheid van ervaringen die worden opgedaan bij het “sturen” van energie door middel van intentie en aandacht.

Een projectplan is in ontwikkeling waarbij binnen een aantal projecten wordt beoogd om de reproduceerbaarheid van deze ervaringen op een valide basis vast te stellen.

Samenwerkende partners binnen dit programma zijn o.a. WJK van Straten Advies en Certificering (kwaliteitszorg en certificering) en Diamedia Minds (projectmanagement).