AIPJA
NEEM TREE AGAINST MALARIA

Projectgroep en adviescommissies

Projectgroep malaria: Paul Karis - Aipja i.o
  Drs. Wouter van der Schaar 
  G. Mes - Stichting Hand to Hand
  Diederik Balk - Aipja i.o

 

Barbecue Bonding

Neem contact op